UngEnergi är ett spännande projekt vars syfte är att öka delaktigheten av den yngre generationen i frågor kring aktuella klimatfrågor. Själva projektet påbörjades i Västra Götalandsregionen år 2009 som följd till den dåvarande dialogprocessen Smart Energi som drevs av kommunen några år tidigare. Smart Energi är fortsättningsvis den största klimatsatsningen i de 49 kommuner som finns i Västra Götalandsregionen. I projektet finns parter från det civila samhället, politiken, universitetet och näringslivet representerade. Arbetet som utförs förverkligas genom så kallade dialogmöten där de 600 aktiva deltagarna fokuserar på olika områden. Främst funderar man kring utmaningar i regionen och kommer fram till förslag på överenskommelser. Klimatstrategin har nu godkänts av regionfullmäktige.

Parallellt med den omfattande processen Smart Energi inledde man det nya projektet UngEnergi. Detta projekt genomförde något som kallades för ”framtidstorg” i Göteborg, Mariestad, Lidköping, Mark, Uddevalla och Bengtfors. Målsättningen var att även de yngre skulle få möjlighet att föra fram sina synpunkter i den omfattande klimatstrategin. I den slutgiltiga strategin som godkändes av regionfullmäktige fäster man därmed stor vikt på att de ungas röst skall tas i beaktande. Framtidstorget organiserades av Konstepidemin samt Nätverkstan, men Västra Götalandsregionen tog sedan över ansvaret.

Idag drivs UngEnergi av regionens miljösekretariat. Projektgruppen består av ett kunnigt team där Anna Fridén Rakel Heed och Emma Corkhill verkar. Alla arrangörer har lång erfarenhet av hur man på ett effektivt sätt synliggör ungdomars perspektiv på praktisk nivå och är experter på att skapa lyckade dialoger mellan beslutsfattare, myndigheter och unga. Arbetet har fortsatt att vara resultatrikt och målsättningar har uppnåtts.