Dubbdäcken – vinterns miljöbov

Vi går nu in i en tid där klimatet påverkar vår luftkvalité i tätorterna runt om i Sverige. Vintern och dess kyla tar fram de omedvetna miljöbovarna inom oss och idag ska vi redogöra och förklara vad vi menar med just detta.

Det svenska klimat har idag stor inverkan på vår luftkvalitén och under vintermånaderna då temperaturen brukar ligga under noll grader blir behovet av vinterdäck, sandning och saltning stort i och med de hala vägar som kommer på köpet. Dock ökar även vägslitaget och mängden vägdamm under dessa förhållanden som i sin tur leder till höga halter av luftförorenande partiklar. Dessa partiklar orsakar idag stora hälsoproblemen runt om i de svenska tätorterna och  idag arbetar man aktivt med att hitta lösningar på problemet. En av de åtgärder man diskuterar är dubbdäckets påverkan på miljön och hur man ska minska användandet av dessa.

En undersökning, på uppdrag av Vägverket, har gjorts med syftet att belysa utsläppen och halterna av de inandningsbara partiklarna PM10 för de olika regioner i Sverige. I denna undersökning har man diskuterat om olika metoder för att reducera antalet dubbdäck, som idag anses vara en av de största problemen till den ökade PM10 halten runt om i tätorterna. PM10 är alltså namnet på de inandningsbara partiklarna som slits upp från vägbanan och som orsakar och förvärrar hjärt- lung- och kärlsjukdomar.

Det man har kommit fram till i undersökningen är att dubbdäck sliter kraftigt på vägbanornas ytskikt och alltså bidrar till ökad halt av de inandningbara partiklar. Arbetet mot förbättrad luftkvalité är i full gång och på många plaster i de större städerna har man på vissa gator helt förbjudit dubbdäcken. Genom att tillåta färre dubbdäck inne i städerna strävar man nu efter en renare stadsmiljö.

Det vi på ungenergi.se vill förmedla med detta för er läsare är att vara uppmärksamma och tänka på vad ni använder för däck på era bilar. Ett dubbfritt däck må kosta mer, men tänk på hur mycket gott det kommer att bidra med i vårt land. Om ni skulle vara intresserad att läsa Vägverkets undersökning kan ni läsa mer här. Läs även mer om renare luft med färre dubbdäck hos SMHI.

Värna om miljön och sprid kunskapen vidare!

ungenergi-dubbdack