Energisessionen fokuserar på lokala miljöproblem

Klimatfrågan är mer aktuell än någonsin tidigare, vilket gör det ytterst viktigt att ämnet diskuteras på så många olika nivåer som möjligt i samhället. Därmed ordnar UngEnergi en tvådagars konferens vid namn Energisessionen. Konferensen ordnas vanligtvis under en helg i början på februari i Uddevalla på Bohusgården. Bakom själva arrangemanget ligger projektgruppen som verkar för Västra Götalandsregionen. Under Energisessionens gång har man genom åren visat flertalet goda exempel på bland annat effektivisering av energianvändning, möjligheter för förnybar energi, aktuella forskningsresultat och innovativa tekniker.

Energisessionen fokuserar på hur man kan använda energi effektivt på en regional nivå, men tar även fasta på exempel från den internationella marknaden. Genom dessa exempel försöker man tillsammans med deltagarna PulpAndPaperMillkomma på möjligheter som kan fungera i Västsverige. Programmet är sedan indelat i flera olika delsessioner som fokuserar på specifika klimatfrågor. Exempelvis kan man gå på föreläsningar där medias roll diskuteras, där de senaste forskningsresultaten presenteras eller där konsumentens egna beteende belyses. Oavsett vilka sessioner man väljer att delta i kommer man få ta del av nyskapande lösningar på lokala miljöproblem och hänföras av förbättrande teknik.

Även om klimatfrågan står i rampljuset under Energisessionen lyfts självfallet UngEnergis viktigaste målsättning upp; att ungas visioner skall tas på allvar för att en klimatsmart framtid skall vara möjlig. För att nämna exempel på duktiga ungdomar som deltagit i programmet på Energisessionen kan Sofia Hellman och Elvira Ljungberg nämnas. De två unga flickorna studerar på naturbruksgymnasiet i Mark och höll en inspirerande föreläsning om hur deras skola producerar en stor del av energin självständigt.

Ifjol var temat för en av Energisessionens dagar ”Energi ur avfall – svenskt kunnande på export”. Tack vare UngEnergis insatser har västsvenska högskolor och företag börjat satsa allt mer på såväl innovation som forskning inom miljön. Därför valde man att under denna dag diskutera och fundera över vilka specifika förutsättningar som krävs för att en bra idé skall växa till en lönande exportvara. Under dagens lopp kom man tillsammans fram till goda idéer om hur Västra Götalandsregionen kunde öka den svenska miljöexporten.