GreenPeace

green

Om man känner att man vill göra något för att bidra till en bättre värld men man vet inte vart man ska börja eller om man har tiden till att försöka rädda världen. Då kan man börja med att följa våra tidigare tips om städning och hur man kan leva ett mer klimatsmart liv. Små förändringar som gör stor skillnad.

Ett annat bra sätt att visa sitt stöd i klimatfrågor är att stödja GreenPeace. Greenpeace arbetar med flera frågor och bland dem är klimat och energifrågor där de kämpar med att framhäva allt det positiva med förnybar energi. GreenPeace skriver inte bara om problemen som finns utan de fraställer även lösningar. Vi kan rädda klimatet genom energirevolution där vi radikalt ändrar hur vi producerar och konsumerar energi. Hela 80% av alla koldioxidutsläpp som finns kommer från människors energianvändning som el, värme och transporter.

Greenpeace beskriver hur de tagit fram en rapport som visar hur skapandet av en miljövänligt (och ekonomiskt) hållbar framtid kan byggas med hjälp av redan existerande teknik. Lösningen finns men inte den politiska viljan.

GreenPeace Energievolution bygger på fem principer.

  • Förbättring av människors välbefinnande utan fossila bränslen
  • Rättvis tillgång till energi åt alla
  • Respektera naturen genom att inte producera mer av dess tillgångar än vad jorden klarar av och inte släppa ut mer gifter än vad atmosfären reder ut
  • En utfasning av farliga energikällor som kol och kärnkraft
  • Användning av förnybar energi
Det är mycket intressant läsning på GreenPeace hemsida.
Man kan under rubriker läsa hur de arbetar för klimat och energi,  skog, hav, hållbart jordbruk, fred och nedrustning, Arktis, kärnkraft och miljögifter.