Klimatfestivalen inspirerar och ger tips

Klimatfestivalen är ett omtyckt evenemang som ordnas årligen i Göteborg av UngEnergi. Under den programfyllda dagen får man som besökare ta del av ungdomars engagemang, åsikter och idéer som berör klimatfrågan. Festivalen ordnas för att alla skall ha möjlighet att lära sig något nytt om aktualiteter inom ämnet, samtidigt som man har roligt och inspireras. Dagens program är fullspäckat och bjuder på något som garanterat intresserar alla. Man kan exempelvis delta i workshops, klädbyte, föreläsningar, seminarium och utställningar. Klädbytet är särskilt populärt och innebär att besökaren tar med sig 1-3 klädesplagg som kan bytas mot lika många nya. På så sätt gynnas den ekologiska hållbarheten när man återanvänder kläderna.

Ett klädföretag som deltar i Klimatfestivalen är DEM Collective. Syftet med verksamheten är att förena genomtänkt design och kvalité med etik och ekologi. DEM Collectives grundare ordnar en workshop för intresserade besökare där man funderar kring miljömässigt hållbarlogo-dem-collectivea klädesplagg och accessoarer. Dessutom får man en stor dos av inspiration av de passionerade företagarna som mer än gärna delar med sig av tips på hur man förverkligar sin dröm om ett eget företag. Naturskyddsföreningen finns också på plats och hjälper besökare att räkna ut hur mycket koldioxid man som unik individ kan spara i vardagen. Genom att ta reda på ens egna klimatpåverkan får man sig en tankeställare om hur man kan leva klimatsnålt.

Workshopen som ordnas av Demokratiskt Alternativ fokuserar på vad som gör besökarens stadsdel ekologisk. För att kunna åtgärda såväl ekologiska kriser som klimathot krävs nämligen ett aktivt arbete på lokal nivå. Hur detta förverkligas i praktiken diskuteras i den intressanta workshopen. Deltagarna får bidra med egna idéer om hur en ekologisk omställning kunde ske i deras hemkvarter och vilket stöd de önskar få av kommunen. Besöker småbarnsfamiljer Klimatfestivalen är däremot fältbiologernas utrymme ett bra alternativ. Här kan man måla ett av sina fingrar grönt och på så sätt delta i ett virtuellt upprop på global nivå. Syftet med de gröna fingrarna är att visa beslutsfattarna på klimattoppmöten att man bryr sig om miljöfrågorna. Förutom att måla fingret kan man tillsammans med fältbiologerna pyssla roliga saker av återvunnet material.