Kommuners arbete med unga

En stor del av kommunerna i regionen deltar i UngEnergis verksamhet. De enskilda kommunerna kartlägger årligen sitt arbete med ungdomarna. För att nämna exempel på en kartläggning tas här upp hur kommunen Lidköping valt att arbeta i samråd med UngEnergi.

I Lidköping satsar man på att utveckla välfärden för såväl gamla som unga, värna om den fantastiska naturen och fokusera på framtida energilösningar. Kommunens unga har visat stort intresse för att påverka kommunen på ett klimatvänligt sätt, vilket tydligt syns på De la Gardiegymnasiet. Här finns en egen Grön_Flaggelevförening vid namn The Green Revolution där ungdomarna passionerat jobbar för att skolan skall bli miljömedveten. Kommunen har stöttat föreningens arbete och bland annat möjliggjort att de kunnat delta i Earth hour-firandet, We Change-turnén, det miljöcertifierade studentutspringet och övriga liknande arrangemang. Dessutom är ungefär 85 % av Lidköpings grund- och förskolor diplomerade med ”Grön Flagg” och ”skola för hållbar utveckling”.

Målsättningen som Lidköping satt upp fokuserar på att skapa ett samarbete mellan olika föreningar. Genom åren har man haft ett flitigt arbete med studieförbund och föreningar i en rad olika projekt som finansierats av staten. Detta var dock några år sedan, men man önskar att kunna återuppliva det välfungerande nätverket. Ett särskilt imponerande exempel var när en fotbollsförening drev ett lyckat hållbarhetsprojekt där samtliga ungdomar arbetade för klimatpåverkan. De ordnade evenemang i form av tipspromenader och pyssel av återvunnet material på skolan, vilket visade sig bli en succé. Väldigt många ungdomar visade intresse för aktiviteterna och en stor del av besökarna kom med hela familjen.

Naturum Vänerskärgården och Vänermuseet besöks årligen av alla grundskolans årskurser. Här ordnar man olika spännande temadagar om hållbarhet och miljö för att unga på ett roligt sätt skall lära sig om klimatfrågan. På museet diskuterar man om konsumtion, naturresurser och livsstilsval. De ungas perspektiv tas på allvar och resultatet diskuteras sedan med representanter från kommunen.