Sätt press på kollektivtrafiken

tåg1

Ett av våra större klimatproblem är föroreningar. Finns det någon lösning på hur man kan dra ner på föroreningar? Ja!- man kan åka mer kollektivt.
Varför åker då inte fler  kollektivt? Är de dåligt informerade?  Vet de inte hur stort klimatproblemet faktiskt är? Eller tycker de kanske att andra länder släpper ut så mycket mer föroreningar så det är inte Sveriges uppgift att lösa det här? – Nej!

Människor är informerade men de är egocentriska. Man vill att barn ska få växa upp i en klimatsmart värld men man vill inte göra några stora uppoffringar för att det faktiskt ska bli så.

I en temadag med UngEnergi lyftes föroreningsproblemet i Sverige upp.

Vi behöver åka mer kollektivt. Framför allt behöver vi åka mer tåg. Tåg är absolut avgörande för att minska transportsektorns klimatutsläpp.

I vissa delar av Sverige räknar man alltid med att ta ett tåg tidigare än vad man enligt tidtabell egentligen behöver. Detta just för att man räknar med en försening. Under vintertid kan man räkna med inställda tåg och fulla ersättningsbussar. Självklart kan man inte påverka vädret, men hur kan det skilja sig hur känsliga tågen är i olika delar av Sverige?

Varje bolag inom kollektivtrafiken bör dela med sig av det som just dem är bra på i ett steg till förbättring. Det ska kännas bra för människor att åka kollektivt, man ska känna av fördelarna som att slippa skotta fram bilen, skrapa rutor och leta parkering. Man ska inte känna att det är en pest och pina att behöva åka tåg.

UngEnergi menar att vi i Sverige ska sätta press på ansvariga för kollektivtrafiken och vi ska sänka priserna för att åka kommunalt.

Människor vill känna att de tjänar på sina beslut. Det ska vara smidigare och billigt att åka kommunalt för att det ska vara lockande.

 

 

Vill du följa utvecklingen av svensk tågtrafik kan du gå in på svenskkollektivtrafik.se

Bild tagen från Fotosidan.