Svenska ungdomar har klimatångest

En nyligen utförd undersökning bland ungdomar i Sverige visar ett oroväckande resultat. Ungdomarna som deltog i studien var 15-25 år gamla och hela 80 procent är oroliga över hur de aktuella klimatförändringarna påverkar såväl världens som deras framtid. Resultaten visar att var fjärde ungdom känner sig olycklig eller får magont när de diskuterar klimatfrågor och över 50 procent climate-cold-glacier-icebergtänker på miljöproblem flera gånger i veckan.

Att unga har klimatångest är dock inte konstigt. Modeller som tagits fram av IPCC hänvisar till att jordens medeltemperatur kan öka med fyra grader inom de närmaste hundra åren om den ohållbara användningen av resurser fortsätter. Skulle detta ske innebär det att mängden extrema oväder ökar markant. Havsytan höjs dessutom så mycket att några av världens största städer kommer ödeläggas och öriken dränks. Ungefär 40 procent av djurarterna dör ut och klimatet i Medelhavsländerna kommer förvandlas till ett ökenlandskap.

Som tur är finns alternativ till de hemska katastrofscenarierna, men för att förebygga dem måste världens invånare agera genast. I samband med att undersökningen utfördes bland Sveriges unga frågade man vad de själva önskade att landets politiker skulle satsa på. Åtgärden som hamnade på första plats var hållbar och förnybar energi. Om ungdomarna fick bestämma skulle beslutsfattarna sätta tydliga mål om effektivisering av energianvändningen, bygga såväl vindkraft som solenergi och skapa varaktig bioenergi.

Oroväckande 78 procent av de unga i Sverige anser att politikerna inte prioriterar klimathotet och att det är den yngre generationen som får ta konsekvenserna av vuxnas handlingar. Ungdomarna undrade varför myndigheterna inte gör mer konkreta åtgärder och om det saknas okunskap bland beslutsfattarna. Främst tror de dock att det helt enkelt är för dyrt och att man därför väljer att blunda för frågan. Klimatångesten har lett till att 46 procent av dagens unga redan själva ändrat sitt beteende. Exempelvis åker de mindre bil, försöker cykla mer, utnyttjar kollektivtrafiken och konsumerar mindre. Ungefär 38 procent är villiga att offra en semesterresa till Thailand och 35 procent skulle shoppa mindre kläder om det påverkar klimatet positivt.