Ungdomar tipsar om klimatvänliga val i vardagen

UngEnergi har samlat på sig en mängd förslag av ungdomar gällande hur man själv kan påverka klimatet. Gemensamt för alla åtgärder är att man kan anpassa dem till vardagslivet. Den åtgärd som oftast ges som förslag gäller transporter. Speciellt biltransporter står för en stor del av människans effekt på växthusgaserna. Enbart en liter bensin ger upphov till oroväckande 2.4 kilogram koldioxid. För att förebygga utsläppet av koldioxid kan man därför cykla eller gå när det är möjligt. Varje mil man går eller cyklar innebär att man sparat in 2.4 kilo nybildad koldioxid. Är det inte möjligt att ta cykeln kan man istället utnyttja kommunaltrafiken eller ordna så att man samåker med grannarna.

Ett annat tips som projektets unga ofta lyfter fram är de ändringar som kan utföras i hemmet. Något så enkelt som att byta ut vanliga glödlampor till lågenergilampor kan förminska såväl elförbrukningen som belysningens utsläpp light-915220_960_720med otroliga 75 %. Alla maskiner och apparater bör stängas av eller sättas i viloläge när de inte används. Observeras bör att en maskin i stand-by-läge fortfarande drar 50% av den förbrukning som går åt när den används. Slutligen lönar det sig att försöka sänka temperaturen i byggnader eftersom den sammanlagda energiförbrukningen kan minska rejält. Vanligtvis märker man inte någon större skillnad om man exempelvis sänker temperaturen inomhus från 22 till 20 grader. Däremot märks det på elräkningen eftersom sänkningen på 2 grader sparar 10 % av hemmets förbrukning av energi.

I Sverige äter varje individ i genomsnitt 80 kilo kött per år. Något ungdomarna på UngEnergi därför uppmärksammat är att kött är oerhört energikrävande. För exempelvis varje kilo nötkött som finns i butiken har det bildats 24 kilo koldioxid. Ungdomarna tipsar om att man borde äta betydligt mera fisk eller kyckling som är vänligare för miljön. Alla måste inte bli vegetarianer, men man kan välja att inte äta kött alla dagar i veckan.