Varför ska man källsortera?

 

 

Återvinning och källsorteringIdag är det många hushåll runt om i Sverige som tar källsortering med största ansvar, men det finns dessvärre fortfarande alltför många som ser förbi detta och istället slänger allt i samma soppåse. Om det är okunskap eller lathet som är den bidragande faktorn till det kan man fråga sig men oavsett vilket så idag tänkte vi därför ta upp frågan: Varför ska man källsortera?

Tillväxten och konsumtionen i dagens samhälle ökar allt mer och med den följer även avfallsmängderna. Som vi vet påverkas vår miljö av den ökade konsumtionen och de begränsade naturresurserna sinar i takt med den stora ökningen. Att efterfrågan på nya råvaror därmed ökar är ett därför ett faktum men genom att ta tillvara på de resurser som avfallet utgör kan man återvinna och på så sätt minsta energiåtgången.

Det som sker när man källsorterar och återvinner är alltså att man kan utvinna användbara råvaror och energi ut de förbrukade avfall och på så sätt spara på de begränsade naturresurserna på jorden. Att källsortera bidrar dessutom till en ökad miljömedvetenhet och i en studie som gjorts redogör man för att om man aktivt källsorterar och återvinner, oavsett om man är medveten om det eller ej, så påverkar det ofta ens övriga beteenden till ett mer miljömedvetet tänkande.

Negativa effekter av att inte källsortera och återvinna

Vad är det då som sker om vi inte källsorterar och återvinner? Att inte återvinna sitt avfall ger idag många negativa effekter på dagens samhälle – något som kanske inte alla är medvetna om. När det kommer till den ekonomiska synen om ämnet så är det dessutom dyrare för samhället att behandla restavfallet än att återvinna. Behandlingsmetoder av stora mängder restavfall som till exempel förbränning, som dessutom har en negativ påverkan på miljön, och deponi är betydligt dyrare processer och beskattas därför högre än om man skulle återvinna avfallet.

Det finns otroligt mycket att säga om ämnet ur många olika synvinklar och om man vill läsa mer om källsorteringen och återvinningens påverkan finns idag tusentals artiklar på nätet som ger en god förståelse om ämnet och hur viktigt den enkla processen är för miljön och samhället. Läs mer här om negativa effekter av att inte källsortera och återvinna sitt avfall.

Återvinning